Touroperator

BluEmu Sp. z o.o. jest oficjalnym polskim turoperatorem z uprawnieniami na cały świat.

Jako biuro podróży jesteśmy wpisani do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem Z/21/2019. Wpis poparty jest gwarancją ubezpieczeniową organizatorów turystyki, wydaną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.